Softgear | all-in-one online business partner

Softgear
all-in-one online
business partner

Pressrelease TechnicDesign - Softgear

TechnicDesign blir en del av IT-konsultbolaget Softgear AB

TechnicDesign, med kontor i Stockholm, är en väletablerad aktör inom 3D och design. TechnicDesign har from 1/8 2017 blivit en del av Softgear AB. Efter flera års samarbete och många gemensamma kundprojekt har tanken på en förändring nu tagits fullt ut.

För att kunna erbjuda våra kunder en bredare portfölj av lösningar har vi nu gemensamt identifierat fördelar och synergier av att vi sätter oss tillsammans i ett större sammanhang. Vi får tillgång till ytterligare resurser och kan utöver ett bredare utbud även erbjuda tjänster inom närliggande områden som alltmer efterfrågas.

TechnicDesign grundades 2004 av Staffan Andersson och har sedan dess erbjudit tjänster främst inom 3D-visualisering, design och teknisk animation. Sedan starten har TechnicDesign haft en bred kundstock som ständigt har ökat i antal och omfång.

Softgear AB är ett konsultbolag inom IT som framförallt är verksamma i 3 affärsområden; e-handel, applikationsutveckling och AR & 3D. Softgear AB ingår i en IT-koncern bestående av 5 bolag där samtliga bolag är konsult- och eller mjukvaruföretag inom IT. Softgear har kontor på Riddargatan i Stockholm och i Kopparlunden i Västerås.
  • Softgear har en intressant profil med gedigen erfarenhet inom flera områden som har efterfrågats av mina kunder de senaste åren. Denna förändring ger oss möjlighet att få tillgång till ytterligare kompetens och resurser för att möta upp den tilltagande efterfrågan av våra tjänster.

    I den bransch som vi verkar inom sker utveckling och förnyelse i snabb takt. Sammangåendet är ett steg som ligger i vår långsiktiga strategi för att möte de krav som ställs och förväntas av marknaden säger Staffan Andersson, grundare till TechnicDesign.
 
  • Med TechnicDesign i vår portfölj kan vi nu ta vårt affärsområde AR & 3D till nästa nivå mot en bredare marknad. För oss som ett konsultbolag inom teknik och IT ökar ständigt efterfrågan av tjänster inom de discipliner som TechnicDesign erbjuder. Mot den bakgrunden är timingen optimal för detta tillskott av kompetens till vår organisation säger Michael Siljö, Business Director och en av delägarna till koncernbolaget bakom Softgear. Vi hälsar TechnicDesigns kunder välkomna till Softgear AB.

From 1/8 2017 är TecnicDesign en del av Softgear AB, där kommunikation, avtal samt fakturering kommer att ske med Softgear AB som avsändare.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Michael Siljö, Business director, Softgear AB

michael.siljoe@softgear.se
Michael Siljö

Michael Siljö

Business Director
michael.siljoe@softgear.se
0733-16 84 10
Fredrik Jakobsson

Fredrik Jakobsson

Head of AR&3D
fredrik.jakobsson@softgear.se
0733-15 07 65