Softgear | all-in-one online business partner

Softgear
all-in-one online
business partner

Tjänster

Softgear har kompetensen och erfarenheten som krävs för att hantera alla aspekter av ditt projekt.

VI KAN E-HANDEL

Är det dags att för er att starta en e-handel eller har ni idag en e-handelslösning med utrymme för förbättring? Då har ni kommit rätt.
Softgear har kompetensen och erfarenheten som krävs för att hantera alla aspekter av ditt projekt.

E-HANDELSSTRATEGI

En framgångsrik strategi för din e-handel bygger på att vi skapar förståelse och insikt i rad olika områden. Vissa saker har du fullständigt klart för dig och kan förmedla till oss, medan andra behöver vi skapa insikt i tillsammans. Vi guidar dig framåt genom förstudien tills vi har den förståelsen för verksamheten, marknadssituationen och dina affärer som krävs för att formulera en effektiv och väl underbyggd strategi. För att nå dit krävs normalt en workshop samt ett eller flera möten med olika nyckelpersoner i ditt företag och en påföljande analys.

PRODUCT INFORMATION MANAGEMENT (PIM)

PIM, eller Product Information Management, möjliggör en central hantering av information om produkter och kan ses som navet i ett företags e-handelslösning. Med PIM hanteras processer, ansvar och information om produkterna i ett centralt system och ändringar överförs i realtid till de olika kanalerna: e-handeln, webben, katalogen eller mobila kanaler. Resultatet blir att du alltid har samma information om dina produkter, såsom texter, bilder och metadata, genom att ändringar sker på ett ställe, inte på flera. Och dessutom på rätt språk.
Ett PIM-system effektiviserar ditt arbete, hjälper dig att skapa ett detaljerat och korrekt produktinnehåll och blir en värdefull differentiator när det gäller kundupplevelse och lojalitet.

SPECIFIKATION

När vi talar om specifikation menar vi att projektets syfte, omfattning och mål är specificerade och kartlagda. Här sätter vi tillsammans upp en tydlig bild av vad som ska utvecklas. Vi tittar på och utreder generella- och funktionella krav och gör en hållbar tidslinje. Detta moment är en del av alla projekt vi utför och ligger sedan med i underlaget i alla pågående integrationer och uppgifter.

Fördjupning/konstruktion

Fördjupningsfasen fokuserar på att upptäcka och hantera alla tekniska risker under projektet och få dem under kontroll. Exempelvis kommer integration mot ett affärssystem ligga i fördjupningsfasen då konstruktionen av det färdiga systemet bygger på att integrationen är klar. Konstruktionsfasen handlar om att implementera alla funktioner och leverera en version för accceptanstester. Utveckingen sker sedan under kontrollerade former enligt satta målstolpar. De utvecklingssystem vi använder låter flera utvecklare arbeta samtidigt med ditt projekt med olika delar som nyutveckling, förvaltning och underhåll.
 

HTML/CSS

Vid projektstarten sätter vi upp ramverk och standarder för koden. Grundregeln är att HTML och CSS utveklas av, och implementeras i plattformen, av Softgear. Vi skriver och implementerar enligt DTD XHTML 1.0 Transitional, en doctype framtagen av W3C; i korta ordalag: ett regelverk för hur html ska skrivas och struktureras.
 

Implementering - front end

Front end är hur din lösning kommer att se ut mot kund, alltså vad du ser i webbläsaren. När vi Implementerar webblösningar följer vi alltid designskisser och fokuserar på form och funktion. Ibland är det så att en del funktioner i systemet kan få konsekvenser som löper genom hela lösningen och påverkar front end, back end och implementation och då är det viktigt med en bra dialog under specifikation och konstruktionsfaserna.
 

Implementering - back end

Back end betyder allt det som ligger bakom det du ser i webbläsaren. Funktioner, underhåll och liknande. Här sätter vi olika språklager, inloggningsrättigheter och villkor för visning av innehåll; bland mycket annat. Vi på Softgear har lång erfarenhet av att arbeta i projekt, allt från stora internationella e-handelssystem till mindre utvecklingsprojekt. Våra konsulter kan hjälpa till med allt från övergripande arkitetkur av systemet till implementationen. Vi arbetar med Microsofts plattform .NET - ett system vi har lång och gedigen kunskap i och som i vårt tycke är det bästa på marknaden.
 

Implementering - Integration

Här pratar vi om hur information, data, ska flöda till och från externa system alltså hur ditt betalsystem pratar med ditt affärssystem, till exempel. De flesta integrationerna gör vi idag genom olika webbservicemoduler men vi gör också XML- och CSV-integrationer genom ftp-servrar. Vi har färdiga integrationsmoduler för de flesta stora affärssystemen på marknaden och kan erbjuda effektiva och beprövade lösningar.
 

Överlämning

Överlämning är en projektfas med en definierad milstolpe. Här fokuserar vi på driftsättningsrisker och en stor del av fasen är att göra acceptanstester där produkten, ditt nya system, ska leverera på god nivå. Slutmålet med den här fasen är att produkten ska vara driftsatt. I det här fallet arbetar vi med ett antal best practices.
 

Projektledning

Under projektets gång kommer du att arbeta med en projektledare hos oss. Det är en förutsättning för att vi alla ska vara informerade med vad som händer och att projektet håller sig till tidsplanen. Internt hos oss kommer projektledaren se till att alla arbetar med rätt sak vid rätt tidpunkt och att alla rutiner följs gällande uppföljning, dokumentering, tester och så vidare.