Softgear | all-in-one online business partner

Softgear
all-in-one online
business partner

SEGMENTETS LEDANDE E-HANDELFORM, FUNKTION & PRESTANDA

Wiktors

Utmaning

Wiktors är en ledade distributör av audiovisuell utrustning och tekniklösningar. Genom att arbeta med marknadens bredaste sortiment och med en djup kunskap om produkterna är Wiktors den naturliga samarbetspartnern för återförsäljare över hela Norden. När det var dags att utveckla en e-handelsplattform med användarfokus gick uppdraget till Softgear.

Lösning

Genom en anpassad konfigurering av en B2C CMS och e-handelslösning på plattformen Dynamicweb med integration mot affärssystemet Jeeves har vi utvecklat en e-handelsplattform som är framtidssäkrad och användarvänlig. Utöver möjligheten att placera ordrar innehåller systemet ett effektivt verktyg för kunden att hantera orderuppföljning, faktureringshistorik och reskontra. Softgear har också rollen av affärsstrategisk rådgivare till Wiktors med syfte att öka affärsnyttan av e-handelslösningen.

"Vårt focus har varit att investera i en webshop för B2B som ger oss flexibilitet och tillåter att addera till funktioner som gör det möjligt att fylla med innehåll i form av beskrivande text om våra produkter, . För oss är det viktigt med en webshop som ger inte bara möjlighet att handla, den ska entusiasmera och inspirera våra besökare så de upplever att den ger kundnytta."

Det tycker jag att vi har uppnått!
Peter Bohmelin, VD AB Wiktors AV-Line
AB Wiktors AV-Line
Uppdragsgivare: AB Wiktors AV-Line
Projekt: E-handel B2B
Produktionsår: 2013
Teknik: B2B e-handel på plattformen Dynamicweb, integration mot affärssystemet Jeeves samt koppling till CNET för produktdata
Kundreferens: Peter Bohmelin, VD AB Wiktors AV-Line