Softgear | all-in-one online business partner

Softgear
all-in-one online
business partner

Myndighetseffektiviseringmed enklare administration

Stockholms Stad

Utmaning

Stockholms stad är mer än Sveriges huvudstad. Det är en enorm organisation som dagligen hanterar och synar mängder av information. I ledet att förbättra tryggheten för huvudmän och för att effektivisera informationsflöde- och hantering för så sökte Överförmyndarförvaltningen i Stockholm ett verksamhetssystem för bättre kontroll och enklare granskning. Ett uppdrag som vi med stolthet kan säga gick till Softgear.

Lösning

Genom att automatisera en del av granskningen av årsredovisningar får förvaltningens handläggare utrymme att öka rättsäkerheten genom att utföra djupare granskningar. För att frigöra den nödvändiga tiden utvecklade Softgear ett väl utbyggt ärendehanteringssystem med ett tydligt handläggarstöd med checklistor och hjälptexter. Systemet har även en integrerad påminnelsefunktion som säkerställer att inget ärende blir liggande för länge. Med den integrerade e-tjänsten är det även möjligt för stadens goda män och förvaltare att lämna sin års- och sluträkningar elektroniskt.
 

Överförmyndarförvaltningen Stockholm Stad
Uppdragsgivare: Överförmyndarförvaltningen Stockholm Stad
Projekt: Utvecklingsuppdrag
Produktionsår: 2013
Teknik:

MS Lightswitch, ASP.NET, SQL Server, Sharepoint


Kundreferens:

Kennet Öhlund, Verksamhetsdirektör Överförmyndarförvaltningen Stockholms stad