Softgear | all-in-one online business partner

Softgear
all-in-one online
business partner

Effektivisering av arbetsflöden genom digitalisering

Riksbyggen

Utmaning

Riksbyggen genomför ca 1000 inventeringar per år och identifierade flertalet ineffektiva processer med papper, penna och Excel som kostade i både pengar och tid. Processerna skapade frustration hos medarbetare samt det var svårt att säkerställa enlighet och kvalitet. Riksbyggen hade ett behov av effektivisering

Lösning

Softgear och samarbetspartner Flowfactory tog fram en webbapplikation som stöttar processen för inventering av lägenheter vid stambytesrenovering, automatgenererade sammanställningar och rapporter skapar samtidigt underlag för enhetliga behovsanalyser och offertunderlag. Applikationen är designad för mobil men kan användas på alla enheter. Applikationen är en så kallad low-code applikation utvecklad på den agila utvecklingsplattformen Flowfactory som gör det enkelt och kostnadseffektivt att bygga fler applikationer på över tid. Plattformen gör det möjligt att snabba upp digitaliseringstakten markant och ha råd att testa av nya idéer. En effektivisering av arbetsflöden genom digitalisering.
 

Riksbyggen
Uppdragsgivare: Riksbyggen
Projekt: Low-code applikation
Produktionsår: 2018
Teknik: Low-code applikation utvecklad på den agila utvecklingsplattformen Flowfactory
Kundreferens: Flowfactory AB