Softgear | all-in-one online business partner

Softgear
all-in-one online
business partner

Affärsapplikation utvecklad på Flow Factoryför Sveriges advokatbyråer

Login Hasselberg AB

Utmaning

Systemet behövde porteras från ett befintligt system samt vidareutvecklas.

Lösning
På FlowFactory har vi byggt en komplett affärsapplikation som Sveriges advokatbyråer använder för att handlägga personalärenden i konkurser. Speciellt används systemet för att beräkna och fatta beslut om den statliga lönegarantin. Med FlowFactory kunde vi bygga ett modernt, snygg och säkert system som enkelt driftsätts i molnet.

"FlowFactory ger oss en plattform där vi både snabbt och flexibelt kan utveckla vår produkt och driftsätta den i molnet. FlowFactory:s personal är lyhörd för våra behov och plattformen uppfyller alla våra krav på en flexibel och stabil utvecklingsmiljö."
Erik Hasselberg, VD, Login Hasselberg AB
Login Hasselberg AB
Uppdragsgivare: Login Hasselberg AB
Projekt: Systemutveckling
Produktionsår: 2013
Teknik: Flow Factory
Kundreferens: Erik Hasselberg, VD, Login Hasselberg AB