Softgear | all-in-one online business partner

Softgear
all-in-one online
business partner

Automatiserad rapport som visarmedlemmen sin personlighetstyp

Ledarna

Utmaning

Ledarna är Sveriges största chefsorganisation med över 90 000 medlemmar. Som en del av sitt arbete med e-learning behövde de en smidig och enkel lösning för medlemmarna att fylla i ett personlighetsformulär som mynnade ut i en snygg och informativ rapport över vilken personlighetstyp personen har störst fallenhet för – någonting som är lättare sagt än gjort.

Lösning

Softgear löste uppgiften genom att modifiera ett formulär som bygger på modellen Rebus typformulär. Detta är baserat på Jungs typologi – liknande MBTI. Softgears konsulter anpassade verktyget till Ledarnas miljö och integrerade det med det befintliga LMS (Learning Management System).

Ledarna
Uppdragsgivare: Ledarna
Projekt: Rapportverktyg
Produktionsår: 2013
Teknik:

MS Lightswitch, ASP.NET 4.5, SQL Server, iTextSharp


Kundreferens: