Softgear | all-in-one online business partner

Softgear
all-in-one online
business partner

Affärsförståelse, nyckeln till ett framgångsrikt partnerskap
Automatiserad rapport som visarmedlemmen sin personlighetstyp

Ledarna

Utmaning

Ledarna är Sveriges största chefsorganisation med över 90 000 medlemmar. Som en del av sitt arbete med e-learning behövde de en smidig och enkel lösning för medlemmarna att fylla i ett personlighetsformulär som mynnade ut i en snygg och informativ rapport över vilken personlighetstyp personen har störst fallenhet för – någonting som är lättare sagt än gjort.

Lösning

Softgear löste uppgiften genom att modifiera ett formulär som bygger på modellen Rebus typformulär. Detta är baserat på Jungs typologi – liknande MBTI. Softgears konsulter anpassade verktyget till Ledarnas miljö och integrerade det med det befintliga LMS (Learning Management System).

Ledarna
Uppdragsgivare: Ledarna
Projekt: Rapportverktyg
Produktionsår: 2013
Teknik:

MS Lightswitch, ASP.NET 4.5, SQL Server, iTextSharp


Kundreferens: