Softgear | all-in-one online business partner

Softgear
all-in-one online
business partner

Digitalisering av processen för lönegarantiutbetalningar

Länsstyrelsen

Utmaning

I samband med rekonstruktioner och konkurser säkerställer Länsstyrelserna att alla anställda får ut sina lagstadgade löner och förmåner genom statlig lönegaranti. Bakgrunden till lönesystemet härleds till att länsstyrelsen har kravet att digitalisera sin verksamhet ytterligare. För att kunna hantera detta ökade inflöde av ärenden krävs mycket effektiva processer och systemstöd. Länsstyrelsen fattade ett viktigt beslut om att helt digitalisera processen för lönegarantiutbetalningar.

Lösning

Med hjälp av low-code-plattformen Flowfactory byggde Softgear ett helt nytt löneutbetalningssystem perfekt anpassat efter deras behov. Denna typ av plattform öppnar upp för att snabbt och enkelt kunna anpassa och bygga på applikationen efter hand. Projektet genomfördes effektivt och slutresultatet blev väldigt lyckat. Resultatet är nu en applikation som är anpassad för Länsstyrelsens processer och som är integrerat med det egna ärendehanteringssystemet, Skatteverket, banker och andra viktiga e-tjänster. E-tjänsten förenklar för lönegarantimottagren genom att individen nu kan skicka in sin försäkran om att de inte har lön från annat håll direkt på webben, istället för i fysiskt format som tidigare.


Länsstyrelsen vågade satsa på ny teknik och står nu riggade för att kunna hantera den pik av rekonstruktioner och konkurser som förväntas komma i kölvattnet av Covid-19 pandemin.

Länsstyrelserna
Uppdragsgivare: Länsstyrelserna
Projekt: Felrapporteringssystem
Produktionsår: 2020
Teknik: Flowfactory low-code-plattformen
Kundreferens: Moa Eriksson, Projektledare