Softgear | all-in-one online business partner

Softgear
all-in-one online
business partner

Att sälja påkonceptstadiet

Flowocean

Utmaning

Flytande vindkraft till havs är nytt och det finns endast ett fåtal lösningar i drift idag. Flowocean har under flera år utvecklat en innovativ lösning för flytande vindkraft som nu är redo att byggas i fullskala. Flowocean behövde mer inspirerande material än CAD-ritningar att visa upp och diskutera runt. Något som både motiverar myndigheter och energibolag att investera, och som tillfredställer tekniker ivriga att överblicka koncept, design och tekniska lösningar.


Lösning

Vi på Softgear föreslog en AR-app. Med mobil eller surfplatta filmar Flowocean en markörbild, t.ex. en plansch eller ett visitkort med vindkraftverken. Kunden kan sedan röra sig 360° runt bilden och se en levande 3D-modell av vindkraftverken i autentisk havsmiljö. Med olika reglage kan kunden bl.a. se vad som händer om vindstyrkan tilltar eller vindriktningen ändras. Zoomar man in syns enskilda komponenter och vid utzoomning syns till slut en hel vindkraftspark. Tekniskt intresserade kan dyka ner under ytan och se substrukturer, ankarsystem och botten. Service till havs är dyrt och en bra servicelösning är därmed ett viktigt argument. Appen visar därför via en ikonklickning hur en bogserbåt enkelt hämtar vindkraftverken för service i hamn.

AR-appen är till enorm hjälp för oss. Vi kan visa vårt plug-and-koncept i en verklig, levande miljö. Appen bygger snabbt förståelse och gör diskussionerna efteråt mycket enklare. Vi har mötts av många aha-reaktioner: är det så det fungerar! 

 

Cristoffer Kos, Business Developer Manager, Flowocean

Uppdragsgivare:
Projekt: Augmented reality app
Produktionsår: 2017-2018
Teknik: Augmented Reality app för Apple iOS (iPhone och iPad)
Kundreferens: Cristoffer Kos, Business Developer Manager, Flowocean