Softgear | all-in-one online business partner

Softgear
all-in-one online
business partner

Att göra osynliga produktersynliga

Calesco

Utmaning

Calescos produkter kan liknas vid värmeledande kretsar integrerade i en tunn böjlig plastfolie. En högteknologisk lösning med mycket "know-how" inbakad, men filmens yttre säger mycket lite om dess användbarhet för tillverkare och produktutvecklare. Man vill därför på Calesco visa exempel på lösningar där foliefilmen är en integrerad del av kundernas produkter.

Lösning

Vi tog fram två branschspecifika presentationer där 3D-animeringar och -illustrationer visade hur foliefilmen kan appliceras. För bilindustrin gjorde vi animerad film som visar hur folien exempelvis kan värma vindrutetorkarna, backspeglarna, tanken, sätena, strålkastarna och batteriet i en bil. För Life Science-segmentet gjorde vi en serie illustrationer där laboratorieutrustning och medicintekniska produkter temperaturregleras med Calescos produkter.

Calesco använder presentationsmaterialet till exempel vid kundmöten, på webben, på mässor och för interninformation.

 

 

Genom att använda animerad 3D-grafik når vi våra kunder enklare, de förstår snabbare hur vi kan tillföra nytta till deras produkter. Grafiken gör att vi får något konkret, kundnära att diskutera kring vid ett kundmöte. Att kunna visualisera idéer snarare än att visa upp material har hjälpt oss att få ordrar.
Fredrik Andersson, Key Account Manager, Calesco
Backer BHV AB Div. Calesco
Uppdragsgivare: Backer BHV AB Div. Calesco
Projekt: 3D Animation
Produktionsår: 2014
Teknik: 3D Studio Max, After Effects
Kundreferens: Fredrik Andersson, Key Account Manager, Calesco