Softgear | all-in-one online business partner

Softgear
all-in-one online
business partner

Lösningen som gör att felrapportering fungerar snabbt, enkelt och korrekt

ABB Industrial Automation

Utmaning

ABB tar dagligen emot felrapporteringar från kontorspersonal för aktivitetsbaserade arbetsytorDeras utmaning var hur ska de skulle hantera alla felrapporteringar eftersom dåvarande process hade stor utvecklingspotential. Personalen mejlade eller ringde en supportkanal och informerade om feletOfta var det oklart från vilken plats felet hade uppstått och personalen flyttade antingerunt utrustning eller bytte skrivbord för att få sitta vid en fungerande arbetsplats. Resultatet av detta blev att felrapporteringen inte alltid hamnade på rätt avdelning, leverans av utrustning hamnade vid fel arbetsplats och felrapporteringsprocessen blev väldigt ineffektiv och tidskrävande. 

Lösning

Softgear tog fram ett felrapporteringssystem där alla arbetsplatser har en geografisk position i systemet och vad som finns vid arbetsplatsen. EQR kod är placerad på varje skrivbord som man snabbt och enkelt skannar med sin mobiltelefon. Den anställde kan lägga in en bild av utrustningen som ska felrapporteras samt en beskrivning. Felet skickas direkt till rätt ansvarig person och ABB får in alla felrapporteringar på ett bra och smidigt sätt. QR-koden finns även i varje mötesrum där man använder samma process. Lösningen har gjort att kontorspersonalens felrapportering fungerar snabbt, enkelt och korrekt! 

ABB Industrial Automation
Uppdragsgivare: ABB Industrial Automation
Projekt: Felrapporteringssystem
Produktionsår: 2020
Teknik: Webbapplikation
Kundreferens: Claes Heidenback, Local Division IS Manager Sweden