Softgear | all-in-one online business partner

Softgear
all-in-one online
business partner

Om Softgear

Softgear har varit en drivande del i digitalisering av svensk handel och affärskommunikation sedan 2006. Då som nu gäller samma framgångsrecept: att ligga i absolut framkant gällande teknik, långsiktiga lösningar på stabila plattformar och att vara en strategisk fullserviceparter till våra kunder.

Träffa oss tidigt när ni planerar ny e-handel, funderar på övergång till annan plattform eller behöver automatisera andra delar av er affärskommunikation.

läs mer

Träffa softgear

Trusted By

Partners