Softgear | all-in-one online business partner

Softgear
all-in-one online
business partner

Affärsförståelse, nyckeln till ett framgångsrikt partnerskap

todo

Fredrik
- Sweden i adressrad header footer
- Fylla på "Andra kunder"
- Citat på wiktors
- Case - Wimab

Aki
- Padding mellan raderna "Andra kunder"

Mathias
- Korra vidare?

Micke
- Korra vidare?

Mats
- Case - Metso